Verwerking en beveiliging van persoons gegevens

Op het moment dat u een accommodatie hebt of aankoopt op een recreatiepark waar Landal GreenParks de verhuur verzorgt, zijn er gegevens van u nodig. Deze gegevens verkrijgen wij veelal via de notaris die de overdracht heeft verzorgd of via de verkoper. Het komt voor dat wij uw gegevens ontvangen van de parkorganisatie waarvan u lid bent (bijvoorbeeld een vereniging van eigenaars). Voor dergelijke organisaties houden wij in een aantal gevallen hun (leden)administratie bij. In dat kader kunnen wij uw gegevens verwerken, bijvoorbeeld in verband met het versturen van uitnodigingen voor een Algemene Ledenvergadering of ten behoeve van financiële afrekeningen. Ook in andere gevallen, zoals bij informatieaanvragen en het bezoeken van onze websites, verwerken wij gegevens.

Bij het verwerken van uw gegevens maken wij ook gebruik van derden die, namens Landal GreenParks of onze opdrachtgevers, bepaalde persoonsgegevens ontvangen. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor de verzending van magazines en mailingen. Aangezien bepaalde gegevens ook voor de parkorganisaties worden verwerkt, worden de gegevens en wijzigingen daarin vanzelfsprekend met hen gedeeld.

Hieronder staat uitgebreid beschreven welke gegevens wij kunnen verwerken en wat wij daar mee doen:

Wat willen we van u weten?
Tenaamstelling (van u en eventuele mede-eigenaren) De basis voor het registreren van uw gegevens, en die van eventuele mede-eigenaren, in ons systeem is een kopie van de akte van levering. Dit is het document dat u hebt getekend bij de notaris en waarin bevestigd staat dat u de trotse eigena(a)r(en) bent/ zijn van deze accommodatie. De akte van levering ontvangen wij graag van verkoper of koper, direct na de datum van overdracht / levering. Het is mogelijk dat de notaris of de projectontwikkelaar ons deze toestuurt indien het gaat om nieuwbouw of dat het bestuur van de parkorganisatie (VvE of vergelijkbaar) ons deze informatie verschaft.
Adres en woonplaatsIn de akte van levering staat het adres waar u op de dag van overdracht/ levering woonachtig bent. Deze adresgegevens nemen wij over uit de akte en gebruiken wij vervolgens voor onze correspondentie. U ontvangt een welkomstbrief met de documenten die voor u van toepassing zijn. Indien de door u aangekochte accommodatie in de verhuur is, sluiten wij een (verhuurbemiddelings)overeenkomst met u af. Deze sturen we gelijk mee, is dat maar weer geregeld. Indien u gaat verhuizen, vernemen wij dit uiteraard graag van u. U ontvangt van ons een bevestiging van deze adreswijziging op het emailadres dat bij ons geregistreerd staat.
Telefoonnummer & emailadres We nemen graag snel contact met u op over hoe één en ander in zijn werk gaat bij Landal. Daarom sturen wij u, naast de welkomstbrief, ook een ‘formulier eigenarengegevens’. Wij verzoeken u dit formulier in te vullen en te retourneren. Alle gegevens zijn dan beschikbaar, zodat het bijvoorbeeld mogelijk is telefonisch contact met u op te nemen. Uw emailadres hebben wij onder andere nodig om u toegang te kunnen geven op onze eigenarensite. Zowel voor het inloggen op de eigenarensite, als in de communicatie naar u, en eventueel mede-eigenaren, gebruiken wij alleen het email adres dat bij ons geregistreerd staat. Het is mogelijk één e-mail adres te hanteren.
Betaalgegevens & btw nummer Middels het ‘formulier eigenarengegevens’ verzoeken wij u om ons één bankrekeningnummer door te geven. Dit bankrekeningnummer gebruiken wij, in geval van een verhurende accommodatie, om aan u de huuropbrengst maandelijks, per kwartaal of per jaar (afhankelijk van de overeenkomst) over te maken. Indien u al eigenaar bent van een accommodatie op één van onze parken (tenaamstelling eigendom komt overeen), hanteren wij dezelfde betaalgegevens. Dit geldt ook voor het btw nummer dat bij ons geregistreerd staat voor de accommodatie(s) die u al in eigendom hebt. Indien Landal tevens staat opgesteld om de administratie te voeren voor het park, gebruiken wij deze gegevens om (namens de parkorganisatie) deze gelden te incasseren. Indien u uw bungalow verhuurt, kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om, indien u dit nog niet hebt, een btw nummer aan te vragen. Zodra uw btw nummer schriftelijk aan ons is doorgegeven, zorgen wij ervoor dat dit nummer bovenaan de huurafrekening wordt getoond. Daarnaast ontvangt u over de huuropbrengst de btw uitgekeerd. U bent zelf verantwoordelijk voor uw btw aangifte.
IP-adresOp internet kijken we mogelijk naar uw IP-adres. Deze gegevens gebruiken wij bijvoorbeeld om onze websites en dienstverlening en te verbeteren.

Verder gebruiken wij uw gegevens voor het volgende:
NieuwsbrievenInteresse in eventueel de aankoop van nog een accommodatie of wilt u op de hoogte gehouden worden over bijvoorbeeld nieuwe parken. Dat kan. U kunt zich hiervoor aanmelden, waarna u op de hoogte wordt gehouden over interessante aanbiedingen. Of u van deze veelal nieuwbouwprojecten op de hoogte gehouden wilt worden, kunt u aangeven op het eigenarenformulier die u ontvangt tegelijk met de welkomstbrief. Ontvangt u liever geen nieuwsbrieven meer? Uitschijven kan heel gemakkelijk via de link onderaan de nieuwsbrief zelf. Is de aanbieding via de post binnengekomen, dan kunt u zich uitschrijven door contact met ons op te nemen.
Blad EigenaardigNatuurlijk willen wij u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen binnen Landal GreenParks. U bent ten slotte heel belangrijk voor ons. Daarom sturen wij onze eigenaren ongeveer vier keer per jaar het blad ‘Eigenaardig’. Twee keer per jaar per post en twee keer per jaar wordt deze online via email verstuurd. Indien u deze niet (meer) wilt ontvangen, vernemen wij dit graag per email van u via eigenaren.beheer@landal.nl.
Eigenarensite en eigen gebruikU ontvangt een persoonlijke inlog voor onze zogenoemde eigenarensite. Via deze website kunt u o.a. park gerelateerde documenten inzien, maar ook kunt u bekijken wat de huuropbrengst is geweest van uw eigen accommodatie. Duurzaam ondernemen is één van onze pijlers waar wij veel aandacht aan besteden. Onze gast kiest bewust voor een vakantie bij Landal, dit is één van de argumenten. De papierstromen binnen onze organisatie wensen wij dan ook zoveel mogelijk te beperken. Indien u de huurafrekening per post wenst te ontvangen, kunt u dit elke maand / kwartaal / jaar (afhankelijk van hoe vaak per jaar de afrekening wordt opgemaakt) opnieuw bij ons op te vragen. Dit verzoek kunt u zowel per email als telefonisch aan ons kenbaar maken. Indien u zelf een keer gebruikt wilt maken van uw eigen accommodatie, wat wij ons heel goed kunnen voorstellen, dan hebt u de mogelijkheid om een eigen gebruik boeking vast te leggen. Uw gegevens worden dus ook vastgelegd in ons reserveringssysteem. Ten aanzien van de hierin vastgelegde gegevens voor eigen gebruik boekingen, verwijzen wij u naar de privacy notice voor gasten die u kunt vinden op www.landal.nl.
Parkorganisaties (o.a. VvE)Landal GreenParks biedt diverse parkorganisaties (zoals VvE’s, Coöperaties en Exploitatievennootschappen) ondersteuning bij hun organisatie en administratie. In veel gevallen wordt u bij de aankoop van een accommodatie automatisch lid van een VvE of certificaathouder in een exploitatievennootschap. Voor het bestuur van deze organisaties is het belangrijk dat ze op de hoogte worden gehouden van wijzigingen in het eigenarenbestand. Eén of twee keer per jaar wordt u namelijk uitgenodigd om bij een Algemene Ledenvergadering aanwezig te zijn. Ook in verband met administratie en het delen van andere informatie vanuit de parkorganisatie kunnen uw gegevens worden gebruikt.
VerbeteringWe benaderen u soms voor een eigenarenonderzoek of een plaats in ons panel. Verder willen wij graag van u vernemen hoe de afhandeling van een klacht is gegaan en wat u van onze nieuwsbrief vindt.
Vordering gegevens Soms gebruiken we eigenarengegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Onder omstandigheden zijn we gehouden om persoonsgegevens door te geven aan relevante instanties. Landal deelt bepaalde gegevens met overheidsinstanties, bijvoorbeeld omdat een gemeente in verband met de doorbelasting van forensenbelasting inzage vordert in de mate waarin bungalows gebruikt zijn door een eigenaar. In verband met (internationale) sanctiewetgeving kan het onder omstandigheden voorkomen dat wij uw gegevens delen met bijvoorbeeld financiële instellingen.

Contact, inzage, wijzigen of verwijderen gegevens

Op verzoek zullen wij uw gegevens verstrekken, verbeteren, verwijderen of wijzigen. Dit is onder andere mogelijk door de wijziging door te geven via de eigenarensite of ons in kennis te stellen door een email te sturen. Voor het wijzigen van de tenaamstelling dient u een akte van levering aan ons te verstrekken. Verder kunt u deze gegevens onder omstandigheden opvragen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, bijvoorbeeld als deze feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten. Via emailadres eigenaren.beheer@landal.nl kunt u contact met ons opnemen.

Bewaartermijnen

We zullen uw persoonsgegevens bewaren zo lang dat redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden zoals beschreven in dit document. Op basis van onder meer wetgeving kan het nodig zijn dat wij uw gegevens langer bewaren.

Grondslagen

Op basis van wetgeving moeten wij aangeven welke zogenaamde grondslagen gebruikt worden bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarbij wordt hoofdzakelijk gekeken naar de verwerking van gegevens 1) op basis van een overeenkomst, 2) in verband met een gerechtvaardigd belang van Landal, 3) op basis van een gegeven toestemming en 4) in verband met een wettelijke plicht.

Uw gegevens gebruiken wij hoofdzakelijk in verband met de ter beschikkingstelling van uw accommodatie aan ons en dus op basis van een (verhuurbemiddelings)overeenkomst met u. Wij stellen uw accommodatie op basis van die overeenkomst ter beschikking aan gasten en betalen de door ons verschuldigde bedragen aan u. Communicatie die wij met u voeren, zal veelal ook verband houden met de uitvoering van de overeenkomst. Aanvullende contactmomenten, zoals reviews, marketingactiviteiten, en het registreren en analyseren van uw handelingen, geschiedt in verband met een gerechtvaardigd belang van Landal. U kunt zich ook zelf inschrijven voor een nieuwsbrief. In dat geval geeft u ons toestemming om uw gegevens hiervoor te gebruiken.

Beveiliging gegevens

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte persoonsgegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Cookie-beleid

Landal GreenParks en derden gebruiken cookies (en andere technieken, gezamenlijk steeds cookies genoemd) om websites te analyseren, deze gebruiksvriendelijker te maken, social media aan te kunnen bieden en u op en buiten de website relevante aanbiedingen te tonen. Door gebruik te maken van de site, stemt u hiermee in.
Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website op uw computer of andere apparatuur wordt geplaatst. Door het plaatsen van deze cookies kan Landal GreenParks u direct en in de toekomst beter van dienst zijn. Zowel Landal GreenParks, als andere partijen waarmee wij samenwerken (zoals Google Maps), kunnen cookies plaatsen op uw computer en andere apparaten. Landal GreenParks onderscheidt verschillende soorten van cookies:

 • Functionele cookies worden gebruikt om het gebruikersgemak te bevorderen, zodat u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw eenzelfde selectie hoeft te maken of in te loggen als u dat al eerder hebt gedaan.
 • Transactie cookies worden gebruikt als u een boeking hebt gedaan en, indien van toepassing, onze partners commissies uitbetalen.
 • Monitoring/Analytics cookies worden met name namens andere partijen geplaatst zoals Google Analytics en de Visual Website Optimizer. Hiermee kan Landal het (be)zoekgedrag in kaart brengen en haar dienstverlening hier op aanpassen, zodat we u als (potentiële) gast nog beter van dienst kunnen zijn.
 • Marketing of targeting cookies worden geplaatst om uw interesses te bewaren, zodat op en buiten de Landal GreenParks websites aanbiedingen gedaan worden die in het verlengde liggen van uw wensen/interesses. Tevens kan Landal GreenParks automatisch aanbiedingen niet meer laten zien als u er al gebruik van hebt gemaakt of als u ze al enkele keren hebt gezien. Zonder deze cookies bestaat de kans dat u vaker irrelevante advertenties van ons te zien krijgt.
  Graag merken wij op dat u ook zonder cookies advertenties van Landal GreenParks tegen kunt komen.
 • Welke derde partijen plaatsen Cookies via de websites van Landal GreenParks?
  Landal GreenParks werkt samen met derden partijen op het gebied van social media, bezoekers statistieken, vacature services, advertenties en streaming video die ook cookies plaatsen. Onder meer de volgende bedrijven zijn als zodanig partners van Landal GreenParks: Google (Plus, Maps, Analytics, Adwords), Bing Search Marketing, Zanox, TradeDoubler (Affiliates, Integral), Quisma, PeopleXS, AddThis, E-Village, Novasol, Isuu, Intermaps, FlowPlayer, Visual Website Optimizer, Katschi.at en Flumscherberg.ch. Voor meer informatie over de wijze waarop deze partijen omgaan met cookies dient u hun privacy voorwaarden te lezen, zoals voor Google Analytics en Visual Website Optimizer (Engels).

  Heeft u belang bij het plaatsen van cookies?
  Door cookies kunnen we surfgedrag analyseren en hierdoor aanbiedingen doen die voor u relevant zijn. U krijgt bijvoorbeeld niet elke keer dezelfde aanbieding te zien, die niet bij uw wensen aansluit. We zijn continue bezig onze online service te verbeteren dankzij gegevens die we ontlenen aan trends en gedrag op onze websites. Gebruikt u social media, zoals een Facebook of Twitter profiel, dan zorgen cookies ervoor dat u eenvoudig uw interesses kunt delen zonder elke keer in te moeten loggen.

  Landal GreenParks streeft naar een zo plezierig mogelijke ervaring. Zowel op onze parken als op de website. Cookies helpen deze ervaring op de website te verwezenlijken.

  Kunt u cookies verwijderen?
  U kunt altijd de cookies op uw computer verwijderen via uw browser. U kunt ook zelf bepalen of u cookies wilt accepteren. In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Graag wijzen wij u er op dat het uitzetten van cookies uw gebruik van onze website (en andere websites) kan beperken.

  U kunt het gebruik van Google-cookies uitschakelen door naar de Google-afmeldingspagina voor advertenties te gaan.

  Wilt u adverteerders niet toestaan om uw gedrag te analyseren dan kunt u dat aangeven op de website van Your Online Choices.

  Wijzigingen
  Landal GreenParks behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update.

  Veel gestelde vragen

  Kijk of het antwoord in de veelgestelde vragen staat. Bekijk ook de top 10.

  Kies een rubriek

  Bekijk de vragen in: Parken & Campings, Reserveren & Betalen, Aankomst & Verblijf.

  Landal GreenParks en haar partners gebruiken cookies om de websites te analyseren, deze gebruiksvriendelijker te maken, social media aan te kunnen bieden en u op en buiten de websites relevante aanbiedingen te tonen. Door gebruik te maken van de site, stemt u hiermee in. Meer informatie

  OK
  verbergen

  Landal GreenParks en haar partners gebruiken cookies om u beter van dienst te zijn. In de cookies wordt ge-anonimiseerd informatie opgeslagen, zodat onze websites acties die u doet kan onthouden en Landal hier op kan anticiperen.

  Websiteverbeteringen

  We gebruiken Google Analytics met DCM om het verkeer te meten op onze website. Dit geeft ons inzicht hoe bezoekers onze website gebruiken en geeft ons de mogelijkheden om de website te verbeteren en advertenties door te meten. Ook hier kunnen we niet achterhalen wie u bent.

  Social Media en Derde Partijen

  We maken gebruik van Facebook, AddThis en Google Plus zodat u informatie kunt delen met uw vrienden via sociale media. Deze derde partijen gebruiken cookies om onder andere uw inlogstatus te onthouden, zodat u niet elke keer opnieuw hoeft in te loggen. Ook Video (Youtube) maakt gebruik van dit soort cookies.

  Marketing en Targeting

  We maken gebruik van marketing/targeting cookies om u op en buiten onze website relevante aanbiedingen te doen voor bijvoorbeeld parken die u tijdens uw bezoek op onze website heeft gezien.